Disclaimer

Disclaimer


De informatie die u op deze internetsite aantreft is met zorg samengesteld. Desalniettemin dient u de juistheid en volledigheid daarvan altijd zorgvuldig en onafhankelijk te verifiëren. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om potentiële kopers en verkopers van onroerend goed met elkaar in contact te brengen; dat betekent dat geen rechten kunnen worden ontleend aan de informatie die u op deze website aantreft. Beleggingspanden.nl sluit aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid van de door haar op deze website verstrekte informatie uit.

Op de inhoud van de gehele internetsite (alle informatie, teksten, beelden, geluiden en programmatuur) www.winkelbeleggingen.nl, onderdeel van www.beleggingspanden.nl, rust copyright. Van deze site mag niets worden gekopieerd noch veranderd.

 

Bepaalde links (doorverwijzingen) op onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Beleggingspanden.nl geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie.

Wij verzoeken u alle gegevens die u stuurt naar
www.winkelbeleggingen.nl / www.beleggingspanden.nl zo volledig mogelijk te controleren op juistheid. Informatie dient rechtsgeldig te zijn en mag geen inbreuk maken op rechten van derden.

Winkelbeleggingen.nl / Beleggingspanden.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

De "Algemene Voorwaarden" van Winkelbeleggingen.nl / Beleggingspanden.nl zijn verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel alsmede beschikbaar op deze internetsite. Onze algemene voorwaarden vindt u hier.